صفحه اصلی/محصولات ترانزیتی

- گندم کلاس 3

 

توضیحات  ...


- گندم کلاس 4

خزرترک-صادرات و واردات گندم و آرد

 

توضیحات ...


- گندم دامی

 

توضیحات ...


- کنجاله آفتابگردان پروتئین 30-32

خزرترک-صادرات و واردات گندم و آرد

 

توضیحات ...


- کنجاله آفتابگردان پروتئین 40-46

خزرترک-صادرات و واردات گندم و آرد

 

توضیحات ...


- کنجاله کلزا

 

توضیحات ...


- جو

 

توضیحات ...


- ذرت دانه اي 

 

توضیحات ...


- ارزن

خزرترک-صادرات و واردات گندم و آرد

 

توضیحات ...


- تخم کتان

خزرترک-صادرات و واردات گندم و آرد

 

توضیحات ...


 


آدرس کارخانه : کیلومتر 29 اتوبان باکو-قوبا ، شهر صنعتی سومقاییت 3-گ ، سومقاییت ، آذربایجان     

آدرس دفتر : بزرگراه قارا قارايف، خيابان بهروز نوري يف ٦١-٩ باكو - آذربايجان