صفحه اصلی/محصولات توليدي

- آرد ممتاز

خزرترک-صادرات و واردات گندم و آرد

 

توضیحات  ...


- آرد درجه 1

خزرترک-صادرات و واردات گندم و آرد

 

توضیحات ...


- آرد درجه 2

خزرترک-صادرات و واردات گندم و آرد

 

توضیحات ...


- سبوس

خزرترک-صادرات و واردات گندم و آرد

 

توضیحات ...


- بلغور

خزرترک-صادرات و واردات گندم و آرد

 

توضیحات ...

 

 

 

- ریشه شیرین بیان

 

خزرترک-صادرات و واردات گندم و آرد

 

 

 

توضیحات ...

 

آدرس کارخانه : کیلومتر 29 اتوبان باکو-قوبا ، شهر صنعتی سومقاییت 3-گ ، سومقاییت ، آذربایجان     

آدرس دفتر : بزرگراه قارا قارايف، خيابان بهروز نوري يف ٦١-٩ باكو - آذربايجان